Privacybeleid

Inwerkingtreding 01.01.2023

OVER DIT BELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wordt verzameld door Ultraceuticals Pty Limited (ACN 080 758 201) (Ultraceuticals, wij, ons, onze) en sQinno Cosmetics BV (geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer: 85825573) (sQinno Cosmetics BV , wij, ons) respectievelijk (elk een Verwerkingsverantwoordelijke, wij, onze) via de website www.ultraceuticals.com/nl_nl/ beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijken (de Site). We begrijpen dat uw persoonlijke gegevens belangrijk zijn voor u, maar ook voor ons. Dit beleid vertelt u welke persoonlijke informatie ieder van ons verwerkt, waarvoor we deze gebruiken en het legt uw rechten uit over hoe we de gegevens gebruiken. Onze privacyprocedures voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

We behouden ons allemaal het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we deze op de Site plaatsen. Bovenaan dit document vindt u de datum waarop dit Beleid voor het laatst is bijgewerkt.

WIE BEHEERT UW GEGEVENS?

In het kader van de toepasselijke wetgeving, Ultraceuticals en sQinno Cosmetics BV

elke onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden die hieronder worden beschreven. U vindt onze contactgegevens in het gedeelte "Contact" hieronder.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Ultraceuticals

sQinno Cosmetics B.V

Tijdens uw contacten met de Site kan Ultraceuticals persoonlijke informatie verzamelen, zoals:

 

uw naam, adres en contactgegevens, waaronder telefoonnummer en e-mailadres;

je geboortedatum

je geslacht

uw huidtype en huidproblemen

uw interesse in onze producten, diensten of evenementen;

uw voorkeur voor een Ultraceuticals clinic of salon

informatie over uw contacten met ons;

alle andere informatie die we nodig hebben om onze goederen en diensten te promoten.

 

Tijdens uw contacten met de Site kan sQinno Cosmetics BV persoonlijke informatie verzamelen, zoals:

 

uw naam, adres en contactgegevens, waaronder telefoonnummer en e-mailadres;

uw interesse in onze producten, diensten of evenementen

informatie over uw omgang met ons

uw huidtype en huidproblemen

uw interesses in onze producten, diensten of evenementen;

uw favoriete Ultraceuticals kliniek of salon

informatie over uw omgang met ons;

alle andere informatie die we nodig hebben om onze goederen en diensten te promoten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen in verschillende stadia van uw interactie met ons, zoals wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt, een account aanmaakt of een bestelling plaatst. We kunnen deze informatie ook verzamelen wanneer u producten koopt via de Site of wanneer bestellingen door onze geautoriseerde distributeurs of wederverkopers naar ons worden verzonden voor verwerking.

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen in verschillende stadia van uw interactie met ons, zoals wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt, een account aanmaakt of een bestelling plaatst. We kunnen deze informatie ook verzamelen wanneer u producten koopt via de Site of wanneer bestellingen door onze geautoriseerde distributeurs of wederverkopers naar ons worden verzonden voor verwerking.

 

We bewaren uw informatie in elektronische vorm en nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze veilig is en beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

We bewaren uw informatie in elektronische vorm en nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze veilig is en beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

 

We gebruiken de diensten van een extern hostingbedrijf om de informatie die we van u verzamelen op te slaan. Uw gegevens worden opgeslagen op servers in Australië.

We gebruiken de diensten van een extern hostingbedrijf om de informatie die we van u verzamelen op te slaan. Uw gegevens worden opgeslagen op servers in Australië.

 

 

COOKIES

De site gebruikt cookies om u in staat te stellen in te loggen op uw account, een winkelwagentje bij te houden en artikelen in uw winkelwagentje te kopen. Cookies stellen ons in staat om u een meer gepersonaliseerde winkelervaring te bieden door producten die u interesseren weer te geven op de productpagina's van de site. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Ultraceuticals

sQinno Cosmetics B.V

We gebruiken de persoonlijke informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

(a) om met u te communiceren en u onze maandelijkse nieuwsbrief te bezorgen (als u hebt aangegeven dat u marketingmateriaal wenst te ontvangen); En

 

(b) om marktonderzoek uit te voeren en ons te helpen bij het uitvoeren van onze functies en activiteiten;

 

(c) om lookalike doelgroepen (klanten die dezelfde interesses als jij hebben) voor Facebook Advertising te identificeren;

 

(d) om uw namen en bestelde producten te delen met uw voorkeurssalon (indien u ervoor heeft gekozen deze informatie te delen met uw voorkeurssalon).

We gebruiken de persoonlijke informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

(a) om uw bestelling te identificeren en te verwerken;

 

(b) om uw winkelervaring bij ons te personaliseren;

 

(c) om uw identiteit te verifiëren wanneer u de Website gebruikt, en om u te helpen als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten voor een van de diensten die wij u via de Website aanbieden;

 

(d) om met u te communiceren en u onze maandelijkse nieuwsbrief te bezorgen (als u hebt aangegeven marketingmateriaal te willen ontvangen).

 

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Ultraceuticals en sQinno Cosmetics BV doen er alles aan om uw gegevens privé te houden. Alle informatie die we over u verzamelen, wordt strikt beveiligd. sQinno Cosmetics BV of Ultraceuticals kan uw persoonsgegevens echter als volgt aan derden bekendmaken:

Dochterondernemingen en groepsmaatschappijen

Een Verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonlijke informatie bekendmaken aan zijn groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen voor de administratie en het beheer van zijn bedrijf en de naleving van toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en interne beleidslijnen en procedures binnen onze groep (inclusief juridische rapportage en openbaarmaking aan regelgevende instanties).

Overheid, regelgeving etc.

Een Verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan een overheids- of regelgevende instantie (waaronder belastingautoriteiten, wetshandhavingsinstanties en financiële toezichthouders) om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een andere persoon op bevel van een rechtbank of tribunaal.

Professionele adviseurs en experts

Een verwerkingsverantwoordelijke kan uw informatie ook bekendmaken aan zijn advocaten, accountants, verzekeringsadviseurs en financiële dienstverleners, voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen professionele diensten aan hem te verlenen.

Zakelijke partners, leveranciers [en adverteerders]

Een Verwerkingsverantwoordelijke kan uw informatie delen met geselecteerde derde partijen, waaronder:

 1. zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat hij met hen of u aangaat, waaronder bijvoorbeeld onze websitehostingprovider.
 2. Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en deze aan u en anderen te tonen.
 3. analyseproviders en zoekmachines die de verwerkingsverantwoordelijke helpen zijn producten of diensten te verbeteren en te optimaliseren.

Andere derden

Een Verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

 1. Als de Verwerkingsverantwoordelijke een bedrijf of activa verkoopt of koopt, in welk geval de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens kan bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 2. als de verwerkingsverantwoordelijke of nagenoeg al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke over zijn klanten tot de overgedragen activa behoren.
 3. als de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens moet verstrekken of delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en afspraken; of om zijn rechten, eigendommen of veiligheid of die van onze klanten of anderen te beschermen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen openbaar worden gemaakt wanneer u dergelijke informatie zelf hebt verstrekt als gevolg van het plaatsen van een beoordeling op de Site of het plaatsen van inhoud op de socialemediaplatforms van de Verwerkingsverantwoordelijke. De reden hiervoor is dat de beoordelingen die u indient of de inhoud die u plaatst, zichtbaar zijn voor iedereen die van tijd tot tijd de Site of sociale media-accounts bezoekt.

OVERZEE OVERDRACHTEN

De site wordt gehost en ondersteund door Ultraceuticals wiens servers zich in Australië bevinden. Er zijn passende waarborgen getroffen om de doorgifte van uw persoonsgegevens naar Australië te beveiligen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of om een ​​kopie van de passende waarborgen te verkrijgen.

TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Elke Verwerkingsverantwoordelijke neemt onder de gegeven omstandigheden redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die hij bewaart juist, up-to-date, volledig, relevant en niet misleidend is. U heeft het recht op toegang tot en/of correctie van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld en bewaard door een van de beheerders.

Als u op enig moment toegang wilt tot de persoonlijke informatie die Ultraceuticals over u bewaart of deze wilt corrigeren, of als u meer informatie wilt over hoe Ultraceuticals omgaat met privacy, neem dan contact met ons op via de site of stuur een e-mail naar digital@ultraceuticals.com.au .

Als u op enig moment toegang wilt hebben tot de persoonlijke informatie die sQinno Cosmetics BV over u heeft of deze wilt corrigeren, of als u meer informatie wilt over hoe sQinno Cosmetics BV omgaat met privacy, neem dan contact met ons op via de Site of door een e-mail te sturen naar cosmetics @sqinno.com.

U krijgt toegang voor zover vereist of toegestaan ​​door de wet en elke verwerkingsverantwoordelijke zal stappen ondernemen die gezien de omstandigheden redelijk zijn om persoonlijke informatie waar nodig en passend te corrigeren. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 1. u dient zich te legitimeren;
 2. u moet redelijk specifiek zijn over de informatie die u wilt.

BIJKOMENDE RECHTEN

U heeft ook het recht om een ​​verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken:

 1. stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens ("recht van bezwaar").
 2. de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden beperken ("recht op beperking").
 3. onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen ("recht op wissen").
 4. u, onder bepaalde omstandigheden, de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat ("recht op gegevensoverdraagbaarheid").

Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

De uitoefening van uw rechten kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden en een verwerkingsverantwoordelijke heeft mogelijk meer informatie van u nodig voordat hij op uw verzoek reageert.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke. Zie "Contact" hieronder.

PRIVACY KLACHTEN

Als u van mening bent dat Ultraceuticals uw privacyrechten heeft geschonden, kunt u een privacyklacht bij ons indienen door een e-mail te sturen naar digital@ultraceuticals.com.au.

Als u van mening bent dat sQinno Cosmetics BV uw privacyrechten heeft geschonden, kunt u een privacyklacht indienen door een e-mail te sturen naar cosmetics@sqinno.com.

Ook heb je te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (NL) of de Autoriteit Persoonsgegevens (BE).

Privacyklachten worden te allen tijde serieus, snel en vertrouwelijk behandeld en laten uw bestaande verplichtingen of eventuele commerciële afspraken met ons onverlet.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan:

(a) in het geval van Ultraceuticals naar digital@ultraceuticals.com.au

Postadres: Ultraceuticals, Suite 2 Level 4, 436-484 Victoria Road, Gladesville, NSW 2111, Australië; En

(b) in het geval van sQinno Cosmetics BV naar cosmetics@sqinno.com.

Postadres: sQinno Cosmetics BV, Weteringstraat 62, 3741 TH, Baarn, Nederland.